Schiedel UNI Advanced

Schiedel UNI Advanced

Systém UNI ADVANCED představuje nový vývojový stupeň tradičních třísložkových komínů, vyráběných společností Schiedel. Schiedel UNI Advanced navazuje na původní komínový systém UNI***PLUS.

Schiedel UNI Advanced je třísložkový komínový systém se zadním odvětráním, na rozdíl od původního provedení je však v jeho konstrukci použita nová tenkostěnná keramická vložka, vyráběná izostatickým lisováním do forem.  Je vhodný pro odvod spalin od běžných spotřebičů na pevná, kapalná a plynná paliva.

Vlastnosti systému Schiedel UNI Advanced

 • Jednoduché projektování
 • Průměr průduchu 14 až 20 cm
 • Keramický systém odolný vůči vlhkosti
 • Odolný při vyhoření
 • Dvouprůduchové tvárnice pro průměry 14 až 20 cm
 • Tvárnice s víceúčelovou šachtou
 • Variabilní řešení nadstřešní části
 • Široké příslušenství

Systém UNI Advanced najde uplatnění při výstavbě rodinných nebo bytových domů pro odvod spalin od spotřebičů ústředního vytápění a také lokálních spotřebičů na všechny druhy paliv.

V průmyslových stavbách je použití komínového systému Schiedel UNI Advanced možné např.: ve spalovnách odpadů, spalovnách dřevních štěpků, parních kotelnách, velkokuchyních, sušičkách, a k odvodu spalin od různých technologických spotřebičů. Při použití pro průmyslové spotřebiče doporučujeme konzultaci s technickým oddělením.

Sortiment výrobků systému Schiedel UNI Advanced je zaměřen především pro použití v rodinných nebo menších bytových domech, najde uplatnění i vobjektech občanské nebo průmyslové výstavby.

Vyráběné průměry Schiedel UNI Advanced
Sortiment zahrnuje jednoprůduchové tvárnice v průřezech od 14 do 20 cm a to s víceúčelovou šachtou nebo bez. Úzce odstupňované průřezy umožňují přesný návrh komína podle použitého spotřebiče. To je důležitým předpokladem hospodárného provedení, bezpečnosti a funkčnosti celé kouřové cesty.

Dvouprůduchové tvárnice Schiedel UNI Advanced
Pro průměry 14 až 20 cm jsou k dispozici také dvouprůduchové tvárnice v kombinaci dvou průduchů stejně nebo různě velkých a opět buď s přidruženou víceúčelovou šachtou nebo bez ní.

Schiedel UNI ADVANCED je třísložkový komínový systém odolný vůči vlhkosti s tepelnou izolací z minerálně vláknitých rohoží a s vnitřní tenkostěnnou keramickou vložkou.

Dodává se v průměrech 14 až 20 cm, v jednoprůduchovém nebo  také ve dvouprůduchovém provedení včetně varianty s víceúčelovou šachtou.

Komínová tvárnice Schiedel UNI Advanced

Komínová tvárnice Schiedel UNI Advanced je vyrobena z lehčeného betonu. Minimální pevnost v tlaku je 4 MPa. Výška tvárnice 33 cm. Komínová tvárnice tvoří nosný prvek systému. Je samonosná a nesmí být svazována (musí být oddilatována) s ostatními konstrukcemi stavby (stropy, stěny, příčky, podlahy). Předepsané otvory se do tvárnic vyřezávají úhlovou bruskou. Kanálky zadního odvětrání slouží k provětrávání izolačních rohoží a zabrání tak jejich zvlhnutí a ztrátě tepelně - izolačních vlastností.

Tenkostěnná izostatická vložka Schiedel UNI Advanced

U systému UNI ADVANCED se používají keramické tenkostěnné vložky v základním rozměru 66 cm. Vložky jsou opatřeny keranickými hrdly, proto je lze také v případě potřeby krátit. Spojují se spárovací hmotou Rapid. Tenkostěnná keramická vložka má vynikající odolnost při teplotních změnách, odolává kyselinám a korozi. Napojení spotřebičů se provádí pomocí celokeramických tvarových T kusů délky (není-li uvedeno jinak) 33 cm.

 • Je určen pro odvod spalin od spotřebičů na všechny druhy paliv
 • Pro spotřebiče závislé na vzduchu v místnosti (typu B)
 • Komínový systém odolný při vyhoření

Připojení spotřebičů do 160°C

Pro rychlé a jednoduché napojení kouřovodů různých průměrů je určen napojovací adaptér. Díky pružnému osazení koriguje napojovací adaptér Schiedel nejen rozměrové

rozdíly, ale také eliminuje výškové a úhlové tolerance napojení kouřovodu. Napojovací adaptér Schiedel kompenzuje pnutí a bezpečně zamezuje přenosu zvuku v pevném materiálu mezi systémem kouřovodu a komínem.

Rozměrová tabulka

Průměr
komínu

Průměr
adaptéru

Průměr
kouřovodu

Objednací

     znak

14

140

60-130

 100014

16

160

60-130

 100016

18

180

80-150

 103298

20

200

80-170

 100015


Napojovací díl na
ABSOLUT a UNI ADVANCED

Spotřebiče na pevná paliva

Při připojování spotřebičů s vyšší teplotou spalin je důležité dilatačně oddělit kovový kouřovod od keramického hrdla sopouchu tak, aby spoj těsnil, avšak aby zároveň eliminoval rozdílné rozměrové změny obou materiálů při změnách teploty.
Napojovací díl na UNI ADVANCED
Přechodový díl řeší optimální napojení kouřovodů různých průměrů na systém ABSOLUT a UNI ADVANCED.

Průměr komína

Průměr
kouřovodu

Objednací
znak

16

150

 111315

18

150

111316

20

150

111317

16

160

111506

18

180

111717

20

180

111719

20

200

111956

Napojovací díl pro prostup zdí

Slouží k bezpečnému připojení spotřebičů s vyšší teplotou spalin přes zeď. Dilatační funkce kovového kouřovu od keramického hrdla zůstává zachována. Délka díl 0,5m s možností zkrácení na potřebnou délku.

Průměr komína

Průměr
kouřovodu

Objednací

znak

16

150

 131062

18

150

131065

20

150

131069

16

160

131063

18

180

131067

20

180

131071

20

200

131072

 

Napojovací díl černý

Elegantní a bezproblémové řešení připojení kouřovodu krbových kamen různých průměrů v černém provedení. Řeší pohledovou část - rozetu.

Průměr komína

Průměr
kouřovodu

Objednací
znak

180

150

 112253

200

150

112633

200

160

112614

Funkce zadního odvětrání Schiedel UNI Advanced

Funkcí tzv. zadního odvětrání se vyznačují všechny třísložkové komíny s vloženou tepelnou izolací z minerálních vláken. U systému UNI ADVANCED vzduch prochází mřížkou v patě komína do 4 kanálků v rozích tvárnice a vystupuje pod kónickým vyústěním do venkovního prostoru. Kanálky zadního odvětrání slouží k provětrávání izolačních rohoží a zabrání tak jejich zvlhnutí a ztrátě tepelně - izolačních vlastností. Kanálky nejsou určeny pro vedení instalací ani pro provedení statického zajištění
Pro dlouhodobou spolehlivost systému musí být celá cesta průchozí.

Statické zajištění komína se navrhuje s přihlédnutím k jeho poloze, výšce a provedení nadstřešní části, zajištění uvnitř budovy a také místním klimatickým podmínkám. Pro zajištění je možno systémově použít například kotevní prvek do krovu v kombinaci s některou ze statických souprav

KOP


Kotvící prvek do krovu.
Univerzální použití pro všechny
komínové systémy Schiedel.

Schéma Schiedel UNI Advanced

Doporučené zásady Schiedel UNI Advanced

Doporučené zásady pro použití statické soupravy v závislosti na způsobu provedení nadstřešní části komínového systému UNI ADVANCED. V tabulce uvedené hodnoty jsou orientační a nenahrazují statický výpočet.

Průměr

[cm]

Vnější
rozměr
[cm]

Maximální výška komína Hw nad střechou v [m]

Komínový plášť

Obezdívka

Statická souprava

2x3 m

4x4 m

4x6 m

12/14/16

32/32

0,75

1,5

1,5

2

3

12L/14L/16L

32/46

0,75

1,5

1,5

2

3

1212 - 1616

32/59

0,75

1,5

1,5

2

3

12L12 -16L16

32/72

0,75

1,5

1,5

2

3

18/20

36/36

1

1,75

1,5

2

3

18L/20L

36/50

1

1,75

1,5

2

3

1818 - 2020

36/67

1

1,75

1,5

2

3

18L18 - 20L20

36/83

1

1,75

1,5

2

3

1218 - 1620

36/64

1

1,75

1,5

2

3

12L18 - 16L20

36/81

1

1,75

1,5

2

3

 

 

 

 

ajax_load
ajax_load